ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้อยทวย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
8
10
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
8
13
21
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
14
7
21
1
รวมประถม
51
34
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
47
106
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...