ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
12
17
29
1
รวม อบ.
20
26
46
2
ป.1
21
5
26
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
10
18
28
1
รวมประถม
78
64
142
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
90
188
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...