ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดกวน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
18
13
31
2
ป.1
14
8
22
1
ป.2
9
14
23
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
67
49
116
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
7
14
21
1
รวมมัธยมต้น
29
29
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
91
205
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...