ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพนอม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
9
10
19
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
10
2
12
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
53
34
87
6
ม.1
6
7
13
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
21
15
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
59
142
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...