ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
0
7
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
11
3
14
2
ป.1
7
1
8
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
29
16
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
19
59
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...