ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพะทาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
14
37
1
อบ.3
14
14
28
1
รวม อบ.
37
28
65
2
ป.1
21
16
37
2
ป.2
15
19
34
2
ป.3
17
21
38
2
ป.4
14
9
23
1
ป.5
16
16
32
2
ป.6
16
23
39
2
รวมประถม
99
104
203
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
132
268
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...