ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
6
11
17
1
รวม อบ.
14
18
32
2
ป.1
3
10
13
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
12
14
26
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
54
55
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
73
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...