ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
7
6
13
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
3
8
11
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
36
43
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
49
92
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...