ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
12
17
29
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
12
4
16
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
61
30
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
47
120
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...