ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนก่อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
14
19
33
1
รวม อบ.
23
24
47
2
ป.1
17
8
25
1
ป.2
16
15
31
1
ป.3
12
18
30
1
ป.4
27
11
38
1
ป.5
17
17
34
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
98
77
175
6
ม.1
22
15
37
1
ม.2
14
10
24
1
ม.3
15
18
33
1
รวมมัธยมต้น
51
43
94
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
144
316
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...