ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
16
7
23
1
รวม อบ.
25
13
38
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
4
13
17
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
57
63
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
76
158
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...