ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาคอย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
15
20
35
3
ป.1
11
8
19
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
15
7
22
1
รวมประถม
66
53
119
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
6
8
14
1
รวมมัธยมต้น
25
20
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
93
199
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...