ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอูนนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
9
10
19
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
42
42
84
6
ม.1
9
2
11
1
ม.2
8
1
9
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
26
9
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
61
138
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...