ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสียววิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
20
19
39
2
ป.1
13
8
21
1
ป.2
13
12
25
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
7
14
21
1
รวมประถม
54
62
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
81
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...