ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
46
35
81
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
23
14
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
60
143
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...