ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
20
22
42
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
61
56
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
78
159
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...