ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนศาลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
18
12
30
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
50
42
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
54
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...