ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
18
20
38
2
รวม อบ.
27
29
56
3
ป.1
15
22
37
2
ป.2
17
22
39
2
ป.3
17
16
33
2
ป.4
18
14
32
2
ป.5
16
21
37
2
ป.6
19
21
40
2
รวมประถม
102
116
218
12
ม.1
23
18
41
2
ม.2
16
15
31
2
ม.3
19
13
32
2
รวมมัธยมต้น
58
46
104
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
187
191
378
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...