ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหว้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
29
54
3
อบ.3
31
39
70
3
รวม อบ.
56
68
124
6
ป.1
56
59
115
4
ป.2
63
59
122
4
ป.3
61
65
126
4
ป.4
52
61
113
3
ป.5
59
51
110
3
ป.6
56
47
103
3
รวมประถม
347
342
689
21
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
403
410
813
27
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...