ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนประสานมิตร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
16
32
2
อบ.3
15
19
34
2
รวม อบ.
31
35
66
4
ป.1
11
15
26
1
ป.2
12
15
27
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
15
8
23
1
รวมประถม
72
74
146
6
ม.1
21
13
34
1
ม.2
17
9
26
1
ม.3
18
21
39
1
รวมมัธยมต้น
56
43
99
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
152
311
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...