ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
12
26
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
25
20
45
2
ป.1
14
7
21
1
ป.2
8
12
20
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
5
20
25
1
ป.6
18
12
30
1
รวมประถม
67
75
142
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
95
187
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...