ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
7
21
1
อบ.3
16
12
28
1
รวม อบ.
30
19
49
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
10
3
13
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
17
13
30
1
ป.5
9
13
22
1
ป.6
19
14
33
2
รวมประถม
77
63
140
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
82
189
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...