ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราษฎร์สามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
32
40
72
3
อบ.3
39
35
74
4
รวม อบ.
71
75
146
7
ป.1
35
35
70
3
ป.2
39
30
69
3
ป.3
39
31
70
3
ป.4
31
25
56
3
ป.5
37
32
69
3
ป.6
31
37
68
3
รวมประถม
212
190
402
18
ม.1
47
29
76
3
ม.2
28
58
86
3
ม.3
32
30
62
2
รวมมัธยมต้น
107
117
224
8
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
390
382
772
33
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...