ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
16
10
26
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
7
13
20
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
50
57
107
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
15
4
19
1
รวมมัธยมต้น
29
16
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
83
178
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...