ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
6
3
9
2
ป.1
2
2
4
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
7
1
8
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
29
18
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
21
56
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...