ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเข ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
63
56
119
6
ม.1
18
17
35
1
ม.2
12
15
27
1
ม.3
15
12
27
1
รวมมัธยมต้น
45
44
89
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
114
237
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...