ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าหว้าน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
48
40
88
6
ม.1
10
10
20
1
ม.2
16
6
22
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
33
24
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
75
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...