ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
15
7
22
1
รวม อบ.
25
14
39
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
53
48
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
62
140
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...