ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนนาพระชัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
13
29
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
26
24
50
2
ป.1
9
12
21
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
12
14
26
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
53
71
124
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
95
174
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...