ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
10
15
1
อบ.3
6
1
7
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
33
30
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
41
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...