ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไชยศรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
5
2
7
2
ป.1
2
2
4
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
3
8
11
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
28
35
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
37
70
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...