ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำนกกก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
12
31
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
31
22
53
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
16
10
26
1
ป.3
14
6
20
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
72
57
129
6
ม.1
14
5
19
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
8
4
12
1
รวมมัธยมต้น
29
14
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
93
225
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...