ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนกลาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
11
14
25
1
รวม อบ.
23
27
50
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
18
13
31
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
72
70
142
6
ม.1
26
26
52
2
ม.2
31
20
51
2
ม.3
6
13
19
2
รวมมัธยมต้น
63
59
122
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
158
156
314
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...