ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
16
8
24
1
รวม อบ.
26
15
41
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
10
16
26
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
51
63
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
78
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...