ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
16
34
1
อบ.3
21
13
34
1
รวม อบ.
39
29
68
2
ป.1
19
13
32
2
ป.2
14
19
33
2
ป.3
18
21
39
2
ป.4
15
20
35
2
ป.5
21
17
38
2
ป.6
20
19
39
2
รวมประถม
107
109
216
12
ม.1
20
21
41
2
ม.2
15
14
29
1
ม.3
24
19
43
2
รวมมัธยมต้น
59
54
113
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
205
192
397
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...