ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
4
17
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
26
18
44
2
ป.1
16
13
29
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
17
11
28
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
15
18
33
1
รวมประถม
82
72
154
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
90
198
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...