ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
8
10
18
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
5
0
5
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
17
13
30
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
23
48
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...