ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
14
15
29
1
รวม อบ.
25
29
54
2
ป.1
16
10
26
1
ป.2
18
16
34
1
ป.3
18
9
27
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
11
16
27
1
ป.6
18
10
28
1
รวมประถม
91
73
164
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
102
218
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...