ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
14
16
30
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
64
65
129
6
ม.1
15
13
28
1
ม.2
8
3
11
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
30
22
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
103
211
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...