ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
52
44
96
6
ม.1
13
20
33
1
ม.2
18
23
41
1
ม.3
22
16
38
1
รวมมัธยมต้น
53
59
112
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
120
243
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...