ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านข่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
12
25
1
อบ.3
18
15
33
2
รวม อบ.
31
27
58
3
ป.1
18
18
36
2
ป.2
17
21
38
2
ป.3
12
18
30
2
ป.4
22
21
43
2
ป.5
15
25
40
2
ป.6
23
13
36
2
รวมประถม
107
116
223
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
143
281
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...