ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนแดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
36
38
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
50
98
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...