ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
14
12
26
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
52
35
87
6
ม.1
10
2
12
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
27
19
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
66
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...