ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
8
14
22
1
รวม อบ.
18
27
45
2
ป.1
10
12
22
1
ป.2
16
13
29
1
ป.3
20
15
35
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
18
17
35
1
ป.6
23
14
37
1
รวมประถม
96
78
174
6
ม.1
16
13
29
1
ม.2
7
15
22
1
ม.3
5
15
20
1
รวมมัธยมต้น
28
43
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
148
290
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...