ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเดื่อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
14
8
22
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
43
37
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
45
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...