ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาคํา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
6
11
17
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
3
8
11
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
39
51
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
62
112
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...