ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
8
12
20
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
15
7
22
1
รวมประถม
38
29
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
41
87
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...