ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูกระแต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
11
26
1
อบ.3
12
19
31
1
รวม อบ.
27
30
57
2
ป.1
15
13
28
2
ป.2
14
14
28
2
ป.3
14
10
24
2
ป.4
19
16
35
2
ป.5
12
10
22
1
ป.6
16
14
30
2
รวมประถม
90
77
167
11
ม.1
9
17
26
1
ม.2
18
10
28
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
38
36
74
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
143
298
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...