ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
6
11
17
1
รวม อบ.
11
20
31
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
10
14
24
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
14
7
21
1
รวมประถม
55
61
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
81
147
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...