ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอีอูด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
10
4
14
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
42
42
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
59
119
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...